Υπηρεσίες

Κατασκευές βόθρων

Ανταποκρινόμαστε άριστα στις κατασκευές νέων βόθρων καθώς και την αντικατάσταση ή μετατροπή παλιότερων. Η Εταιρία μας επιδεικνύει τη συνέπεια της, παρέχοντας πάντα τα κατάλληλα μονωτικά έργα επί του βόθρου αλλά και προσφέροντας εν γένει μετατροπές, όπως εκβαθύνσεις, επιδιορθώσεις και επισκευές.