Υπηρεσίες

Καθαρισμοί Οικοπέδων

Αναλαμβάνουμε την αποψίλωση των χόρτων του οικοπέδου σας, άμεσα και γρήγορα. Οι καθαρισμοί οικοπέδων από την άγρια βλάστηση που έχει δημιουργηθεί είναι απαραίτητοι να πραγματοποιούνται τακτικά, ιδίως σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας για λόγους υγιεινής.