Υπηρεσίες

Αποχετευτικά έργα

Στην εταιρία μας γνωρίζουμε πόσο σημαντικά μπορούν να αποβούν τα αποχετευτικά έργα, βελτιώνοντας τις υγειονομικές συνθήκες του χώρου σας. Διατηρήστε και προστατεύστε το φυσικό περιβάλλον γύρω σας και παράλληλα εξοικονομήστε χρήματα, αξιοποιώντας το νερό μέσω της ανακύκλωσης των επεξεργασμένων λυμάτων.