Σχετικά με εμάς

Η Εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των εκσκαφών και των χωματουργικών εργασιών από το 1977 και η έδρα της βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής. Η ανάληψη έργων της Εταιρίας δεν αφορά μόνο στην περιοχή της πρωτεύουσας αλλά και την γενικότερη επικράτεια της χώρας.

Στο πελατολόγιο μας μπορεί να βρει κάποιος μεγάλο πλήθος επιτυχημένων συνεργασιών με Τεχνικές Εταιρίες, Εργολάβους Οικοδομών, Δήμους, Κοινότητες αλλά και Ιδιώτες, σε πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες.

Η διασφάλιση της άριστης ποιότητας των υπηρεσιών μας έγκειται στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Εταιρίας, με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο, αλλά και στα πλήρως εκσυγχρονισμένα ιδιόκτητα μηχανήματά μας. Φυσικά το κοστολόγιο της Εταιρίας είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συνεργατών μας, σε πολύ χαμηλές τιμές